Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer P.H.J. Vrancken (voorzitter)
  • De heer S.J. Keulen (vicevoorzitter)
  • Mevrouw J.H.M. de Heij MA (lid)
  • De heer R. Looije (lid)

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van en het beheer door het bestuur. De Raad volgt de resultaten en kijkt naar eventuele risico's. Verder controleert de Raad of de wetten en regels nageleefd worden. De Raad let op de integriteit van de bestuurders en de identiteit van de scholen. De Raad van Toezicht houdt in de gaten of de organisatie doelmatig en efficiŽnt werkt. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in het reglement intern toezicht.

Klik hier voor de profielschets van de Raad van Toezicht en haar leden.

Binnen de Raad van Toezicht zijn vier commissies actief:
Daarnaast kent de Raad van Toezicht ook een portefeuillehouder voor het volgende aandachtsgebied:
  • Huisvestiging & onderhoud