Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • De heer drs. M.P. Angenent MPA (voorzitter)
 • Mevrouw drs. J.J. Kraeima (vice-voorzitter)
 • Mevrouw drs. ir. M.E.C. Leyte-Smeets (lid)
 • De heer P.H.J. Vrancken (lid)
 • De heer mr. B. Zoodsma MPC CPC (lid)
De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van en het beheer door het bestuur. De Raad volgt de resultaten en kijkt naar eventuele risico's. Verder controleert de Raad of de wetten en regels nageleefd worden. De Raad let op de integriteit van de bestuurders en de identiteit van de scholen. De Raad van Toezicht houdt in de gaten of de organisatie doelmatig en efficiŽnt werkt. Klik hier voor de profielschets van de Raad van Toezicht en haar leden.

Binnen de Raad van Toezicht zijn vier commissies actief:
 • Auditcommissie: De heer Zoodsma en de heer Vrancken
 • Beoordelingscommissie: De heer Angenent en mevrouw Leyte-Smeets
 • Onderwijscommissie: Mevrouw Leyte-Smeets en mevrouw Kraeima
 • Remuneratiecommissie: De heer Zoodsma en Mevrouw Kraeima
Daarnaast is een aantal leden van de Raad van Toezicht portefeuillehouder:
 • Huisvestiging & onderhoud: De heer Vrancken
 • Personeel: Mevrouw Kraeima
Hier vindt u het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht en hun nevenactiviteiten.