Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer P.H.J. Vrancken (Peter) - voorzitter
  • De heer S.J. Keulen (Sjoerd) - vicevoorzitter
  • Mevrouw J.H.M. de Heij (Jeannette) - lid
  • De heer R. Looije (Ramon) - lid
  • Mevrouw S. El Messaoudi (Senna) - lid

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van en het beheer door het bestuur. De Raad volgt de resultaten en kijkt naar eventuele risico's. Verder controleert de Raad of de wetten en regels nageleefd worden. De Raad let op de integriteit van de bestuurders en de identiteit van de scholen. De Raad van Toezicht houdt in de gaten of de organisatie doelmatig en efficiŽnt werkt. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in het reglement intern toezicht.

Profielschets van de Raad van Toezicht en haar leden
Functies en nevenactiviteiten leden Raad van Toezicht
Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies/portefeuilles:
Auditcommissie Sjoerd Keulen (vz), Senna el Messaoudi
Onderwijscommissie Ramon Looije (vz) en Jeannette de Heij
Werkgeverscommissie Jeannette de Heij (vz), Peter Vrancken, Sjoerd Keulen.
Portefeuille Huisvesting en onderhoud Ramon Looije