Passend onderwijs

Samen geven wij vorm aan passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat er voor alle leerlingen een plek op een school is die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden, zodat elke kind het beste uit zichzelf haalt.

Binnen Klasse geven wij passend onderwijs samen vorm. Onze scholen bieden extra hulp aan leerlingen die dat nodig hebben. Zo zijn op elke school één of meerdere intern begeleiders aanwezig. Deze intern begeleiders coachen leerkrachten en zorgen voor de passende begeleiding van leerlingen. Deze begeleiding wordt zoveel mogelijk verzorgd door eigen medewerkers. De scholen van Klasse hebben ook ieder hun eigen expertise, zoals kennis van taalachterstanden of autismespectrumstoornissen. Zij wisselen onderling kennis uit en werken met elkaar samen om leerlingen te ondersteunen. Daarnaast heeft Stichting Klasse een onderwijsspecialist in dienst. Zij adviseert, ondersteunt en begeleidt scholen met hulpvragen.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, die school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden - op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Klasse is aangesloten bij de samenwerkingsverbanden in de regio. In de samenwerkingsverbanden werken schoolbesturen met elkaar samen om alle leerlingen in de regio passend onderwijs te bieden.

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Voor alle vragen over passend onderwijs kunt u natuurlijk terecht op school. Daarnaast kunt u voor meer informatie over passend onderwijs ook terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden Holland en Rijnstreek (voor de scholen in Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk). Bijvoorbeeld informatie over wat een samenwerkingsverband is, wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft. Ook staat hier beschreven over hoe wordt samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer. Voor de regio Woerden is Passenderwijs het samenwerkingsverband passend onderwijs.