GMR

Waarborgen onderwijskwaliteit

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten ouders en medewerkers die meedenken en meepraten met het College van Bestuur van Stichting Klasse en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van alle scholen van Stichting Klasse.