De Startbaan: nieuwe naam voor SO en VSO De Ark

22 april 2022
Vandaag hebben de leerlingen van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs De Ark vol trots de nieuwe naam van hun school onthuld: De Startbaan speciaal onderwijs en De Startbaan praktijkcollege.

Het onderwijs voor kinderen die door een verstandelijke beperking zeer moeilijk kunnen leren, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar volwaardig eigentijds onderwijs. Een nieuwe naam die recht doet aan het onderwijs dat de leerlingen krijgen en waarvoor zij opgeleid worden, past dan ook bij deze ontwikkeling. Daarnaast verhuist de school, die nu nog gehuisvest is op twee verschillende locaties in Gouda, in mei naar een nieuw gebouw aan de Clematislaan. Samen met gespecialiseerd kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva vormt de Startbaan hier een prachtig nieuw centrum voor zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met een beperking.

Speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs op De Startbaan richt zich op kinderen van 4-12 jaar oud. De Startbaan staat voor de start van het leerpad en de groei die de leerlingen zullen doormaken. De leerlingen leren ontdekken wie ze zijn, wat bij ze past en wat ze kunnen en willen. De leerlingen worden voorbereid om maximaal te kunnen presteren in de volgende fase van hun ontwikkeling. Dat kan zijn de volgende dag, het volgende leerjaar, het voortgezet (speciaal) onderwijs en uiteindelijk de uitstroom de maatschappij in.

Praktijkcollege
De Startbaan praktijkcollege leidt jongeren van 12-18 jaar op voor deelname aan de maatschappij. De leerlingen leren hoe ze uiteindelijk kunnen functioneren als burger van de samenleving, toekomstig medewerker van een bedrijf of als deelnemer aan een vorm van dagbesteding. De leerling leert hoe het werkt!

De ambitie van De Startbaan is dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en dat leerlingen hun omgeving verbazen met hun persoonlijkheid, onbevangenheid en talent.