Klachtenprocedure

Klachtenprocedure


Onderwijs is mensenwerk en waar mensen werken, kan er soms iets misgaan. Vaak is er sprake van een misverstand of miscommunicatie. Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Aarzel dan niet hierover in gesprek te gaan met de leerkracht of de directeur op school.
Mocht het niet lukken tot een passende oplossing te komen, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van Stichting Klasse. Hoe u dat doet is beschreven in de interne klachtenprocedure.

In de klachtenregeling onderwijsgeschillen Stichting Klasse vindt u informatie over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie.