Strategisch beleidsplan

Klasse in beweging

Het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 heeft de titel "Klasse in beweging" meegekregen. Klasse in beweging staat voor de ambitie om onderwijskundig in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij van nu, morgen en overmorgen. Het strategisch beleidsplan dient als leidraad en inspiratiebron voor het handelen van de medewerkers van Stichting Klasse. Elke school geeft er vanuit de eigen specifieke situatie uitvoering aan.