Passende begeleiding leerlingen

Team Ondersteuning Passend Onderwijs (TOP)

Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs heeft Stichting Klasse het Team Ondersteuning Passend Onderwijs (TOP) opgericht. Dit team bestaat uit een co÷rdinator, onderwijsspecialist en orthopedagoog.

Contactgegevens TOP
Middenmolenlaan 68-A, 2807 EC Gouda
Telefoon: 0182-700657
E-mail: top-team@stichtingklasse.nl

TOP adviseert, ondersteunt en begeleidt onze scholen op de volgende gebieden:
  1. Uitvoeren van de basisondersteuning
  2. Aanmeldprocedure nieuwe leerlingen
  3. Aanvragen Extra Ondersteuning en invulling hiervan
  4. Aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor Speciaal (Basis) Onderwijs
  5. Afnemen onderzoeken
  6. Schoolondersteuningsteam (SOT)
  7. Aanvragen Begeleiding Passend Onderwijs (BPO) voor scholen uit SWV PO Midden Holland
Andere besturen kunnen de expertise van TOP inhuren.