College van Bestuur

Samenstelling

Binnen Stichting Klasse is het College van Bestuur belast met het besturen van de stichting. Het College van Bestuur geeft leiding aan de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van Stichting Klasse, co÷rdineert de dagelijkse gang van zaken en voert het personeels-, leerlingen-, financieel- en materieel beheer van de scholen van Klasse. Het jaarverslag 2018 vindt u hier. Het College van Bestuur heeft twee leden:

De heer drs. Frank Tigges (voorzitter)

Mevrouw Cristel Wieman Msc (lid).